Điều khoản sử dụng

  I. Điều khoản sử dụng website và bản đồ trực tuyến www.map.iMap.com.vn

  1. Quy định

  Quy định khi sử dụng trang web www.iMap.com.vn sau đây (được gọi tắt là Quy định) được lập ra giữa bạn ( “người truy cập website với tư cách cá nhân hay tổ chức” ) và công ty cổ phần công nghệ bản đồ số iMap ( “iMap” hoặc “Chúng tôi” ), bạn chỉ có thể sử dụng các thông tin và dịch vụ iMap cung cấp trên website khi đã đồng ý với tất cả các điều khoản trong “Quy định” này. Để sử dụng trang web, bạn cần đọc “Quy định” này một cách cẩn thận.

  2. Điều khoản sử dụng

  iMap có quyền sở hữu toàn bộ thông tin và dịch vụ được cung cấp trên website www.imap.com.vn. iMap cố gắng để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin, đáp ứng mục đích sử dụng của khách hàng. Tuy nhiên, iMap không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho sự chính xác tuyệt đối của các thông tin. Vì vậy, các thông tin của iMap đưa ra có giá trị tham khảo, nhưng không mang tính chất định hướng, quyết định. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc khái thác, sử dụng thông tin. Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung, thông tin của iMap cho riêng bạn và không nhằm mục đích kinh doanh, không thương mại hóa. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng trích dẫn chính xác nguồn nguồn thông tin mà các bạn đóng góp cho iMap. iMap không chịu trách nhiệm về sự gián đoạn, tạm ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch số liệu do sự tấn công của cá nhân hay tổ chức khác, cũng như không chịu trách nhiệm cho những sự cố kỹ thuật trong quá trình cung cấp dịch vụ. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho những tổn thất hoặc nguy hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn và những người sử dụng khác. iMap không chịu trách nhiệm về thông tin của những website được kết nối với địa chỉ imap.com.vn. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng, khai thác và cung cấp thông tin cá nhân… cho các website này.

  3. Hạn chế sử dụng

  iMap không chấp nhận việc sử dụng các nội dung của website vào mục đích thực hiện những việc trái với pháp luật Việt Nam. Nghiêm cấm hành vi truyền đi những tập tin bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác. Nghiêm cấm những hành vi hack, bẻ khóa, gây hư hại về vật chất cũng như nội dung của iMap. Công ty iMap có quyền tạm dừng, chấm dứt dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới dịch vụ trên website nếu thấy cần thiết.

  4. Quy định Bảo mật

  A. Những thông tin chúng tôi thu thập
  Khi đăng ký sử dụng dịch vụ,bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ email và một số thông tin khác. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba để phân tích các nội dung mà bạn quan tâm. Mỗi khi bạn đăng nhập hệ thống, iMap sẽ tự động ghi lại hoạt động của bạn.

  B. Sử dụng thông tin

  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất được cập nhật. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp kỹ thuật của website. Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ các trường hợp sau:
  Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết. VD: Khi tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, .v.v. Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu của imap.com.vn. Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách ghé thăm imap.com.vn. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách truy cập website và cách họ sử dụng dịch vụ.

  C. Sửa hoặc xóa thông tin
  Bạn có thể sửa hoặc xóa thông tin cá nhân sau khi đăng nhập. Tuy nhiên, quá trình này có thể bị gián đoạn ở một số thời điểm do sự bất ổn của hệ thống. Chúng tôi sẽ cố gắng để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xóa thông tin trong thời gian nhanh nhất nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề, thiệt hại nào do sự chậm trễ gây ra.

  D. Bảo mật thông tin
  iMap bảo vệ mật khẩu truy cập tài khoản của tất cả các thành viên. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.


  Chú ý

  imap không chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường của bất kỳ bên nào cho vấn đề phát sinh từ thông tin mà bạn cung cấp trên imap.com.vn, từ việc bạn vi phạm quy định sử dụng, việc bạn vi phạm qu yền của người khác, hoặc việc bạn vi phạm pháp luật. công ty imap có quyền suy xét và thay đổi một số phần, một số điểm trong điều khoản sử dụng đề phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. điều khoản sửa đổi có hiệu lực ngay khi được công bố trên website. Vì vậy, quý khách nên thường xuyên kiểm tra nội dung các điều khoản để thực hiện đúng quyền sử dụng của mình.

  II. Điều khoản sử dụng tất cả các phiên bản phần mềm dẫn đường Sygic.

  Quy định sử dụng tài liệu sau đây (gọi tắt là “Quy định”) có thể xem như một thỏa thuận được lập ra giữa khách hàng (người sử dụng với tư cách cá nhân hay tổ chức – được gọi tắt là bạn) và công ty công nghệ Bản đồ số iMap (gọi tắt là “iMap” hoặc “Chúng tôi”). Bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm Sygic Việt Nam và thiết bị dẫn đường của iMap khi đã đồng ý với tất cả các điều khoản dưới đây.
   Xin vui lòng đọc văn bản này một cách cẩn thận. Để sử dụng phần mềm và thiết bị dẫn đường, khách hàng phải đồng ý rằng tài liệu này có hiệu lực như một văn bản thỏa thuận mang tính pháp lý được ký kết giữa bạn và iMap. Quy định này được áp dụng đối với việc sử dụng phần mềm Sygic Việt Nam và phần mềm cài đặt sẵn trong tất cả các loại thiết bị khác. Nếu bạn không đồng ý với với các điều khoản trong quy định, hãy kịp thời xóa bỏ, trả lại nguyên vẹn phần mềm, đầy đủ thiết bị và các phụ kiện đi kèm tại nơi bạn mua.

  1. Sở hữu

  Công ty iMap và Sygic a.s hợp tác sản xuất phần mềm dẫn đường vệ tinh Sygic. Trong đó, iMap sở hữu cơ sở dữ liệu số mô tả hệ thống giao thông tại Việt Nam và Sygic a.s Slovakia sở hữu phần mềm dẫn đường vệ tinh Sygic. Dựa trên hợp đồng được ký kết giữa iMap và Sygic.
  iMap có quyền sở hữu và độc quyền phần mềm dẫn đường vệ tinh Sygic Việt Nam. Phần mềm là sản phẩm đơn nhất, độc quyền của iMap và nhà cấp phép, đồng thời chúng tôi giữ bản quyền và các quyền khác đối với những nội dung trong phần mềm.

  2. Cho phép sử dụng

  iMap cho phép bạn được sử dụng bản copy phần mềm với điều kiện nó được tải về và chạy trên máy tính hoặc thiết bị của riêng bạn. Tuy nhiên, bạn không có quyền nhận được sự nâng cấp, bổ sung, cập nhật phần mềm nếu không tuân thủ một số điều khoản bổ sung khác.

  3. Giới hạn

  Ngoài việc tải phần mềm về thiết bị để sử dụng hay lưu trữ theo quy định ở trên, bạn không được phép thay đổi kỹ thuật, chỉnh sửa hay bẻ khóa phần mềm. Nếu phần mềm là một bản nâng cấp, bất cứ sự chuyển nhượng nào cũng phải bao gồm cả phiên bản mới và các phiên bản trước đó. Tất cả những quyền không được đề cập trong quy định đều là quyền riêng của iMap.

  4. Chuyển nhượng

  Bạn có thể chuyển nhượng phần mềm cùng quy định này cho một bên thứ ba khi bạn bán lại thiết bị cài đặt sẵn phần mềm Sygic và các phụ kiện kèm theo (với điều kiện họ cũng đồng ý tuân theo các nội dung và điều khoản trong quy định). Nếu bạn chuyển nhượng phần mềm, bạn phải chuyển nhượng lại cho bên thứ ba toàn bộ các bản sao hoặc xóa bỏ hoàn toàn khỏi thiết bị lưu trữ của bạn dù nó ở dạng bản in hay có thể đọc được trên máy.

  5. Trách nhiệm và bảo hành

  Bạn nên lưu ý kiểm tra và điền vào phiếu bảo hành ngay sau khi mua thiết bị. Thiết bị của bạn chỉ được bảo hành trong các trường hợp được nêu rõ trong phiếu. Bạn có thể gửi sản phẩm đến công ty iMap để nhận dịch vụ bảo hành trong trường hợp chắc chắn rằng thiệt hại gây ra là do lỗi kỹ thuật từ phía chúng tôi. Trước khi mang sản phẩm đi bảo hành, bạn nên sao lưu lại những thông tin, dữ liệu cần thiết vì mọi cài đặt cũ có thể bị xóa trong quá trình bảo hành.
  Trong giới hạn của luật pháp, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hay với bất cứ người và tổ chức nào khác về những thiệt hại không có nguyên nhân từ phía chúng tôi như: va chạm, sử dụng không đúng cách theo hướng dẫn, tháo lắp và thay thế các bộ phận của sản phẩm, xóa và cài đặt lại thiết bị.

  6. Bảo mật

  Phần mềm dẫn đường của iMap bao gồm những bí mật thương mại, là tài sản thuộc sở hữu của iMap, do vậy, khi sử dụng, bạn phải đồng ý giữ bí mật thông tin về phần mềm, không công bố hoặc cung cấp khóa bảo mật cho bất kỳ ai.

  7. Nghiêm Cấm

  Chúng tôi nghiêm cấm các hành động bẻ khóa phần mềm, phát tán các phiên bản bẻ khóa hoặc tìm cách sử dụng bất hợp pháp. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm mà chưa được sự đồng ý của iMap, có nghĩa là bạn đang vi phạm phát luật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm của mình.